Ad Code

Responsive Advertisement

Tổ chức triển lãm “Về miền Di sản”

Bộ VHTTDL vừa có quyết định giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và các đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm “Về miền Di sản” từ ngày 5/4-20/4/2012, tại Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Thừa Thiên Huế.

Sông Hương Núi Ngự - HuếĐây là hoạt động nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia khu vực Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động văn hoá có ý nghĩa thiết thực nhằm giới thiệu với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể đặc sắc của khu vực Bắc Trung bộ được tạo nên trong quá trình hình thành và phát triển của lịch sử Việt Nam, tạo cơ hội để tỉnh tăng cường liên kết phát triển du lịch trong vùng, khai thác một cách có hệ thống bền vững các tiềm năng du lịch trong khu vực.

Triển lãm bao gồm các nội dung: Triển lãm với chủ đề “Về miền Di sản”; Trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể; Trình bày, giới thiệu các tác phẩm văn hoá, du lịch, ẩm thực tiêu biểu của địa phương./.

Post a Comment

0 Comments