Chính phủ Nhật Bản ngày 30/3 đã thông qua kế hoạch cơ bản nhằm quảng bá cho ngành du lịch trong 5 năm tới, bắt đầu từ năm tài chính 2012; theo đó, đặt mục tiêu tăng lượng du khách nước ngoài thăm nước này lên 18 triệu người vào năm 2016.

Nhật đặt mục tiêu thu hút 18 triệu lượt du khách vào năm 2016Kế hoạch quảng bá du lịch mới xác định ngành du lịch cần đóng vai trò dẫn đầu trong tái thiết các khu vực bị tàn phá bởi trận động đất, sóng thần vào tháng 3/2011 kéo theo sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 bằng cách tăng số du khách nước ngoài tới Nhật Bản và vùng Đông Bắc nước này.
Số du khách nước ngoài tới Nhật Bản, đã đạt mức kỷ lục 8,61 triệu người vào năm 2010, đã giảm xuống còn 6,22 triệu người trong năm 2011.
Kế hoạch quảng bá du lịch sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế Nhật Bản bằng cách thu hút du hách từ châu Á và các nước khác trong bối cảnh dân số Nhật Bản giảm do tỷ lệ sinh giảm và số người già tăng.
Kế hoạch này cũng nâng mức thu nhập từ chi tiêu của du khách nước ngoài ở Nhật Bản lên 30.000 tỷ yen so với 25.500 tỷ trong năm 2009 và dự tính có tác động tạo việc làm cho khoảng 5,4 triệu người Nhật Bản.
Theo kế hoạch, đặt mục tiêu tăng số du khách Nhật Bản đi du lịch nước ngoài lên 20 triệu người/năm so với 17 triệu năm 2011, đồng thời yêu cầu các công ty ở Nhật Bản đảm bảo cho nhân viên có nhiều ngày nghỉ hơn.
Nguồn: vietnamplus