Ad Code

Responsive Advertisement

Hội đình Long Phú

Hội đình Long Phú
Hội đình Long Phú
Địa chỉ: Xã Long Phú
thị xã Tân Châu An Giang Việt Nam
Thời gian cụ thể: Ngày 07 tháng 01 Âm lịch
Đặc điểm: Lễ khai hạ, cầu mùa
Đối tượng suy tôn: Thành Hoàng bổn cảnh 

Post a Comment

0 Comments