Ad Code

Responsive Advertisement

Hội đền Bảo Sanh

Hội đền Bảo Sanh
Hội đền Bảo Sanh
Địa chỉ: Xã Long Sơn
huyện Phú Tân An Giang Việt Nam
Thời gian cụ thể: 15 tháng 01 Âm lịch
Đặc điểm: Lễ hội cầu sự việc tốt lành
Đối tượng suy tôn: Lão Gia (danh y cổ Trung Quốc).

Post a Comment

0 Comments