Ad Code

Responsive Advertisement

Nhật Ký Của Mẹ - Hiền Thục

"Những hình vẽ trên cát sẽ thể hiện được sự đổi thay của dòng thời gian, nhưng dù có bao lâu đi nữa, thì cát và biển vẫn thế, như tình mẹ dành cho chúng ta không bao giờ vơi đi"

Likevietnam.com.vn

Post a Comment

0 Comments